На основании этих данных правозащитники подготовили представление в Международный уголовный суд

27
УНІАН 2 Августа 2019, 03:53
UA — На підставі цих даних правозахисники підготували подання до Міжнародного кримінального суду. Паралельно, відповідно до статті 147 Женевської конвенції, правозахисники надавали зазначеним випадкам і іншу кваліфікацію. Тому що особи, які потрапляють до полону або яких викрадають, і доля яких довготривалий час невідома, вони піддаються різного роду діям, які можуть бути кваліфіковані як міжнародні вкрай важкі злочини — вбивство, тортури, приниження людської гідності, незаконне ув’язнення.

RU — На основании этих данных правозащитники подготовили представление в Международный уголовный суд. Параллельно, в соответствии со статьей 147 Женевской конвенции, правозащитники оказывали указанным случаям и другую квалификацию. Потому что лица, попадающие в плен или каких, похищают, и судьба которых длительное время неизвестна, они подвергаются различного рода действиям, которые могут быть квалифицированы как международные крайне тяжелые преступления — убийство, пытки, унижения человеческого достоинства, незаконное заключение.