Згадки про чехословацький період Закарпаття (19.09.2019)

46
Закарпаття або на той час Підкарпатська Русь, впродовж 20-ти років входило до складу Чехословацької Республіки. Про цей період в історії нашого краю та які сліди залишилися з того часу, дізнавалися гості з-за кордону.

Zakarpatsko alebo v tom čase Podkarpatská Rus, bolo 20 rokov súčasťou Československej republiky. O tomto období v histórii našej krajiny a aké stopy sa zanechali z toho obdobia, o tom to sa dozvedeli hostia zo zahraničia.